Invitation to Torsten Memorial 2016

32 years anniversary

Inbjudna Torstnar:
Jan Cronham FlGK Ok
Lars Eriksson FlGK No
Tomas Fors LjGK
Jan Hagbrand FlGK Ok
Torbjörn Hagbrand FlGK Ok
Tord Hillstedt FGK Ok
Anders Larsson FGK Ok
Per Larsson FGK No
Klas Lundquist FGK Ok
Jörgen Möller FlGK Ok
Micke Nordeborg FGK Ok
Fredrik Norman FGK Ok
Carl-Peter Pålsson FGK Ok
Ulf Pålsson FlGK Ok
Tomas Roos FGK Ok
Erik Roth FGK Ok
Peter Thulin FGK Ok


Kära vänner !
Det är dags för den 32:e upplagan av Torsten Memorial !

Läs historien om Torsten !

Alla hälsas hjärtligt välkomna

Datum: Lördagen den 6/8-2016
Samling: Prästaleds-vägen klockan 10.00
Bana: Norra banan


Och snälla ni, lämna som vanligt besked innan första start till någon i tävlingsledningen.

Vi samlas alltså på Prästaleds-vägen nummer 21 (Mr Torsten Lundquist) för att inmundiga en gemensam brunch. (Ska det va en enånhalv)

Utspel kommer att ske 13.00!

Må Torsten och vädrets makter vara med oss hälsar TT & TL.

Maila svar till Torsten Thulin.