Invitation to Torsten Memorial 2012

28 years anniversary

Inbjudna Torstnar:
Lars Eriksson FlGK Ok
Tomas Fors LjGK Nej
Jan Hagbrand FlGK Ok
Torbjörn Hagbrand FlGK Ok
Tord Hillstedt FGK Ok
Anders Larsson FGK Ok
Per Larsson FGK Ok
Klas Lundquist FGK Ok
Jörgen Möller FlGK Ok
Micke Nordeborg FGK Ok
Fredrik Norman FGK Ok
Carl-Peter Pålsson FGK Nej
Ulf Pålsson FlGK Ok
Tomas Roos FGK Ok
Bengt Roswall FGK Nej
Erik Roth FGK Ok
Peter Thulin FGK Ok


Kära vänner !
Det är dags för den 28:e upplagan av Torsten Memorial !

Läs historien om Torsten !

Alla hälsas hjärtligt välkomna

Datum: Lördagen den 28/7-2012
Samling: Stadsallen 3 klockan 09.30
Bana: Södra banan


Och snälla ni, lämna som vanligt besked innan första start till någon i tävlingsledningen.

Vi samlas alltså på Stadsallen 3 (Tomas Roos) för att inmundiga en gemensam brunch. (Ska det va en enånhalv)

Utspel kommer att ske 12.00 - 12.30!

Må Torsten och vädrets makter vara med oss.

Maila svar till Torsten Thulin.