Invitation to Torsten Memorial 2006

22 years anniversary

Inbjudna Torstnar:
Jan Cronhamn FlGK Ok
Lars Eriksson FlGK Ok
Jan Hagbrand FlGK Ok
Torbjörn Hagbrand FlGK Ok
Tord Hillstedt FGK  
Anders Larsson FGK Ok
Per Larsson FGK Ok
Klas Lundquist FlGK Ok
Jörgen Möller FGK Ok
Micke Nordeborg FGK Ok
Carl-Peter Pålsson FGK Ok
Ulf Pålsson FlGK Ok
Tomas Roos FGK Nej
Bengt Roswall FGK Ok
Peter Thulin FGK Ok


Kära vänner !
Det är dags för den 22:a upplagan av Torsten Memorial !

Läs historien om Torsten !

Alla hälsas hjärtligt välkomna

Datum: Lördagen den 12/8-06
Samling: Vargavägen klockan 09.00
Bana: Norra banan


Och snälla ni, lämna som vanligt besked innan första start till någon i tävlingsledningen.

Vi samlas alltså på Vargavägen (Per Larsson) för att inmundiga en gemensam brunch. (Ska det va en enånhalv)

Utspel kommer att ske 11:45 !

Må Torsten och vädrets makter vara med oss.

Maila svar till Torsten Wunderlich eller Torsten Thulin.