OBS ! dessa handlingar är personliga och strängt konfidentielle.

Doping Cup

1. Spelform
Slagtävling över 27 hål, varav de 18 första spelas som bästboll och
de resterande 9 som green-some. Regler enligt R&A. ej med HCP men med
doping. Se punkt III.

2. Spelprogram
1. 07.00 - 07.30 gemesam frukost.
2. Spel 9 hål, samtidig start på flera olika hål (fyrboll bästboll enl. ovan)
3. Gemensam lunch.
4. Spel ordinarie 18 hål. Start efter resultat (1:a-9:e fyrboll bästboll,
och 10:e-18:e foursome enl. ovan)

3. Doping
Varje par skall vara utrustad med 2 st 37:or starksprit (ca 40%-ig) Obs! inte en st 75:a.
Märkta med 1 resp. 2.

Flaska nr 1 skall snapsas upp vid frukost och lunch och inget annat tilfälle!
(Markering på scorekort i snapsruta 1).

Flaska nr 2 skall konsumeras under spel på tävlingens första nio hål,
till kaffet samt under de nio första hålen efter lunch och då vara helt urdrucken. All
förtäring är förbjuden under de sista 9 hålen. (markering på scorekort i snapsruta 2)
Syftet är att varje par själv skall söka finna en lämplig takt för konsumtion av sitt dopingmedel.
Fördelning inom respektive par är valfri. (Möjlighet för "avlastning" på partner finns alltså).

4. Deltagare
Doping Cup är öppen endast för inbjudna spelare med av honom utvald partner. Beroende på tävlingens speciella art
rekommenderar tävblingsledningen att partner väljer ur bifogad inbjudningslista, men även annan dokumentrad god
vintergolfare kan väljas som partner.

5. Visitering
av flaskmärkning (nr 1 och 2) samt plombering göres av altmeister Bert Persson klockan 07.00.

6. Utspisning
Till frukost medhavd matsäck (förslagsvbuis ägg, sill, mackor, öl, kaffe). Ät inte hemma!
Lunch Om inget annat meddelas tillhandahålls denna till självkostnadspris genom tävlingsledningens
försorg.

7. Avgifter
1. Green-fee.
2. Startavgift 10:-.

Anmälan på bifogad talong senast den 13//11-67. Sändes till Bert Persson Mosshållsg 15, Malmö Ö.
PS. Tävlingen är helt privat arrangerad, och en sak till glöm inte att ordna med hämtning. D.S.


Tävlingskomitten
B G Nilsson Bert Persson J-O Anemark