Doping Cup

Urprunglig inbjudningslista från 1967
Bengt Modeer
J-O Annemark
B-G Nilsson
Rolf Sarvik
Per Edstrand
Thomas Frick
Beril Persson
Ärne Loven
Gösta Welwert
Björn Stenberg
Jan Larsson
Benny Kristofersson
Mats Kristersson
Göran Malmqvist
Bert Persson
Beril Berggren
Ragnar Ljungberg
S-O Persson
Konrad Björkman
K-J Monten
Ulf Ansberg
Sven Tumba
G.A Bielke
Tom Robersson
Börje Bager
P.O Johansson
Gunnar Carlander
Göran Westerlund
----------------------------------------------

Undertecknad anmäler mig till Doping Cup och förbinder mig att iakttaga besämmelser enligt ovan.

Namn ............................................

Min partner blir .............................